კავშირის გამგეობის წევრები

"კავშირის" გამგეობის წევრები:

ირმა ჭოხონელიძე

მერაბ სუთიძე

ოთარი რუსაძე

ავთანდილ თათარაძე

ლადო გელაშვილი

თინათინ დავითაია

ნანა ოქროპირიძე

ადგილსამყოფელი: თბილისი, წინანდლის 9.

ფაქსი: 995 32 2755777

ტელეფონი: 995 32 2773000