ბოლო სიახლეები


ყურადღება!

ყურადღება!
პირველად საქართველოში ევროპის თირკმლის ასოციისა ERA-EDTA და
ნეფროლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის ISN ინიციატივთ
28-29-30 ოქტომბერს 2011
ტარდება
უწყვეტი პროფესიული განვითარების კურსი ნეფროლოგიაში
“ნეფროლოგიის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხებისმიმოხილვა”

აღნიშნულ კურსის პროგრამის დეტალები იხილეთ ვებგვრდზე:
http://www.dntunion.ge/course
საქართველოს დიალიზის, ნეფროლოგიისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის კავშირის წევრებისთვის რეგისტრაცია და მონაწილეობა უფასო. არაკავშირის წევრებისთვის 50 ლარი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 50 ევრო.
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ ევროპის კრედიტ ქულები UEMS.
მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია 120
იჩქარეთ რეგიასტრაცია!