კავშირის წევრები

კავშირის გამგეობის წევრები

  • ირმა ჭოხონელიძე
  • მერაბ სუთიძე
  • ოთარი რუსაძე
  • ავთანდილ თათარაძე
  • ლადო გელაშვილი
  • თინათინ დავითაია
  • ნანა ოქროპირიძე

ადგილსამყოფელი: თბილისი, წინანდლის 9.
ფაქსი: 995 32 2755777
ტელეფონი: 995 32 2773000