ახალგაზრდა ნეფროლოგთა კლუბის მეორე მინი კონფერენცია

ახალგაზრდა ნეფროლოგთა კლუბის ინიციატივით მეორე მინი კონფერენცია გაიმართება 4-5 აპრილს, კონფერენციის თემა – თირკმლის ტრანსპლანტაცია. 

04.04.2023-05.04.2023 წ. – შპს “თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტისა  და  ინგოროყვას  მაღალი სამედიცინო  ტექნოლოგიების  საუნივერსიტეტო  კლინიკა”,  მეორე  სართული, საკონფერენციო  დარბაზი. 

დღე  I – 04.04.2023  15:00 – 18:00

1. თირკმლის  ტრანსპლანტაციის  იმუნოლოგიური  ასპექტები – ტრანსპლანტაციის იმუნოლოგიური შეფასება და მონიტორინგი – მარიკიან კარუშ; 

2. თირკმლის ტრანსპლანტატის მოცილების სახეები , მათი იმუნოლოგიური საფუძვლები და მენეჯმენტი  – ვარშანიძე  ნათია; 

3. თირკმლის ტრანსპლანტატის  დისფუნქციის შეფასება და მართვა, ტრანსპლანტატის ქრონიკული ნეფროპათია  – ნინო დიღმელაშვილი;

4. დონორისა და რეციპიენტის პრეოპერაციული  შეფასება/მენეჯმენტი – ანა კუხალეიშვილი. 

დღე  II – 05.04.2023  15:00-18:00

1. იმუნოსუპრესიული მედიკამენტები თირკმლის  ტრანსპლანტაციაში (ინდუქციური  და  შემანარჩუნებელი თერაპია), რეციპიენტის პოსტოპერაციული მენეჯმენტი – მარიანა ბობოხიძე; 

2. თირკმლის ტრანსპლანტაციის გრძელვადიანი გართულებები  რეციპიენტში – მარიამ  გიუაშვილი; 

3. ძირითადი  დაავადების რეციდივი თირკმლის ტრანსპლანტაციის შემდგომ – ნინო გუჯაბიძე; 

4. ვირუსული  ჰეპატიტი C,B,HIV ინფექცია თირკმლის ტრანსპლანტაციის ჭრილში – ხიხაძე თამთა, 

5. თირკმლის ტრანსპლანტაციის ქირურგიის ზოგადი პრინციპები და შესაძლო ქირურგიული  გართულებები – ხაიალ დემირჩიევ.