“დიალიზით მკურნალობის დაწყება, პაციენტის უსაფრთხოება და სადიალიზო ცენტრების მართვის საფუძვლების მიმოხილვა”

PDF ფაილები: Dialysis Water Quality Dry Concentrate Mixer Safe Effective Documentation of Critical Clinical andTechnical Servivices Electrical Safety testing and Monitoring New hemodialysis Center Start-up Team Approach water treatment for hemodialysis working together for a healthier world  

დიალიზით მკურნალობის დაწყება, პაციენტის უსაფრთხოება და სადიალიზო ცენტრების მართვის საფუძვლების მიმოხილვა

ძვირაფასო კოლეგებო, საქართველოს დიალიზის, ნეფროლოგიისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის კავშირი მიმდინარე წლის 12-13 დეკემბერს ატარებს კონფერენციას “დიალიზით მკურნალობის დაწყება, პაციენტის უსაფრთხოება და სადიალიზო ცენტრების მართვის საფუძვლების მიმოხილვა”. პირველი დღე განკუთვნილია ნეფროლოგთა უწყვეტი პროფესიული განვითარებისთვის, მეორე დღე დიალიზში დასაქმებული ტექნიკოსებისა და ექთნებისთვის. პროგრამის განრიგი, თემატიკა და მომხსენებელთა სია მოცემულია ბმულში. პატივისცემით, ირმა ჭოხონელიძე ბროშურა

“თირკმლის ქრონიკული დაავადება: რა უნდა იცოდეს ოჯახის ექიმმა?”

გადატანილია 20-25 სექტემბრის დროის მონაკვეთში; თარიღი ზუსტდება. უწყვეტი პროფესიული განათლების კურსი ინიცირებულია საქართველოს დიალიზის, ნეფროლოგიისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის კავშირის (შემდგომში „კავშირი“) მიერ მოსახლეობაში არაგადამდები დაავადების, კერძოდ, თირკმლის ქრონიკული დაავადების ადრეული გამოვლენისა და მართვის გასაუმჯობესებლად.