“თირკმლის ქრონიკული დაავადება: რა უნდა იცოდეს ოჯახის ექიმმა?”

გადატანილია 20-25 სექტემბრის დროის მონაკვეთში; თარიღი ზუსტდება.


უწყვეტი პროფესიული განათლების კურსი ინიცირებულია საქართველოს დიალიზის, ნეფროლოგიისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის კავშირის (შემდგომში „კავშირი“) მიერ მოსახლეობაში არაგადამდები დაავადების, კერძოდ, თირკმლის ქრონიკული დაავადების ადრეული გამოვლენისა და მართვის გასაუმჯობესებლად.
ონკონეფროლოგიაში განვითარების კურსის პრეზენტაციები