ახალგაზრდა ნეფროლოგთა კლუბის მეორე მინი კონფერენცია

ახალგაზრდა ნეფროლოგთა კლუბის ინიციატივით მეორე მინი კონფერენცია გაიმართება 4-5 აპრილს, კონფერენციის თემა – თირკმლის ტრანსპლანტაცია. 

04.04.2023-05.04.2023 წ. – შპს “თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტისა  და  ინგოროყვას  მაღალი სამედიცინო  ტექნოლოგიების  საუნივერსიტეტო  კლინიკა”,  მეორე  სართული, საკონფერენციო  დარბაზი. 

დღე  I – 04.04.2023  15:00 – 18:00

1. თირკმლის  ტრანსპლანტაციის  იმუნოლოგიური  ასპექტები – ტრანსპლანტაციის იმუნოლოგიური შეფასება და მონიტორინგი – მარიკიან კარუშ; 

2. თირკმლის ტრანსპლანტატის მოცილების სახეები , მათი იმუნოლოგიური საფუძვლები და მენეჯმენტი  – ვარშანიძე  ნათია; 

3. თირკმლის ტრანსპლანტატის  დისფუნქციის შეფასება და მართვა, ტრანსპლანტატის ქრონიკული ნეფროპათია  – ნინო დიღმელაშვილი;

4. დონორისა და რეციპიენტის პრეოპერაციული  შეფასება/მენეჯმენტი – ანა კუხალეიშვილი. 

დღე  II – 05.04.2023  15:00-18:00

1. იმუნოსუპრესიული მედიკამენტები თირკმლის  ტრანსპლანტაციაში (ინდუქციური  და  შემანარჩუნებელი თერაპია), რეციპიენტის პოსტოპერაციული მენეჯმენტი – მარიანა ბობოხიძე; 

2. თირკმლის ტრანსპლანტაციის გრძელვადიანი გართულებები  რეციპიენტში – მარიამ  გიუაშვილი; 

3. ძირითადი  დაავადების რეციდივი თირკმლის ტრანსპლანტაციის შემდგომ – ნინო გუჯაბიძე; 

4. ვირუსული  ჰეპატიტი C,B,HIV ინფექცია თირკმლის ტრანსპლანტაციის ჭრილში – ხიხაძე თამთა, 

5. თირკმლის ტრანსპლანტაციის ქირურგიის ზოგადი პრინციპები და შესაძლო ქირურგიული  გართულებები – ხაიალ დემირჩიევ.


2023 Union New Initiative

Young nephrologists club

Doctors certified in nephrology, whose work experience is less than 5 years, can become members of the club; as well as residents who undergo a three-year residency program in the specialty “Nephrology”

The club starts its activity by holding monthly mini-conferences “Round Table for Review of Nephrology”

The first mini-conference will be held on January 26, 2023, 15:00-17:00


Activity “Patients of the Month” (online)

This initiative was spearheaded by Gvantsa Metskhvarishvili (nephrologist) and Miranda Tsilosani (morphologist).


2023 კავშირის ახალი ინიციატივა

ახლაგაზრდა ნეფროლოგთა კლუბი

კლუბის წევრობა შეუძლია ნეფროლოგიაში სერტიფიცირებულ ექიმებს, რომელთა სამუშაო სტაჟი ნაკლებია 5 წელიწადზე; ასევე რეზიდენტებს, რომლებიც გადიან სპეციალობაში “ნეფროლოგა” სამწლიან სარეზიდენტო პროგრამას

კლუბი იწყებს აქტივობას ყოვეთვიური მინი-კონფერენციების გამართვით “მრგვალი მაგიდა ნეფროლოგიის მიმოხილვისთვის” 

პირველი მინი კონფერენცია გაიმართება 26 იანვარი 2023, 15:00-17:00აქტივობა “თვის პაციენტები” (ონლაინ)

ამ ინიციატივას სათავეში ჩაუდგნენ გვანცა მეცხვარიშვილი (ნეფროლოგი) და მირანდა წილოსანი (მორფოლოგი)


პრაქტიკული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომები ნეფროლოგიაში

პრაქტიკული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომები ნეფროლოგიაში
14-15 სექტემბერი, თბილისი
სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასი – თბილისი, თელავის ქ. 20, 0103