“თირკმლის ქრონიკული დაავადება: რა უნდა იცოდეს ოჯახის ექიმმა?”

გადატანილია 20-25 სექტემბრის დროის მონაკვეთში; თარიღი ზუსტდება.


უწყვეტი პროფესიული განათლების კურსი ინიცირებულია საქართველოს დიალიზის, ნეფროლოგიისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის კავშირის (შემდგომში „კავშირი“) მიერ მოსახლეობაში არაგადამდები დაავადების, კერძოდ, თირკმლის ქრონიკული დაავადების ადრეული გამოვლენისა და მართვის გასაუმჯობესებლად.