მიმდინარე წლის 1 ივლისს ტარდება უწყვეტი პროფესიული განვითარების კურსი ონკონეფროლოგიაში

მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია: 60

მინიჭებული აქვს 6 უპგ ქულა

მონაწილეთა რეგისტრაცია 15 ივნისიდან 25 ივნისამდე

კურსში მონაწილეობა ფასიანია:
✔️ “საქართველოს დნტ კავშირის” წევრებისთვის – 20 ლარი
✔️ არაწევრებისთვის – 60 ლარი


მონაწილეთა რეგისტრაცია დამთავრდა


პროგრამა: