კავშირის წევრობა

კავშირის წევრობის მსურველებმა უნდა შეავსოთ წევრობის განაცხადი

და გააგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე:

info@dntunion.ge

ან შეგიძლიათ ამობეჭდოთ და გამოაგზავნოთ ფოსტით შემდეგ მისამართზე:

JSC CARTU Bank, Mtatsminda Branch, Tbili, Georgia, S.W.I.F.T.:CRTU GE 22

Acc.No.: GE61CR0030086081513608

მსტც საუნივერსიტეტო კლინიკა, წინანდლის 9, თბილისი.

ან ფაქსით: 995 32 755777, 995 32 2 773000

საწევრო გადასახადი განისაზღვრება 10 ლარის ოდენობით თვეში, რომელიც შეიძლება

გადახდილ იქნას წლიური ღირებულების სახით ან ყოველთვიურად ყოველი თვის 10

რიცხვამდე. საწევრო შესატანი გთხოვთ ჩარიცხოთ შემდეგ საბანკო მისამართზე:

საწევროს გადაუხდელობის შემთხვევაში 2 გაფრთხილების შემდეგ ავტომატურად

იქნებით გარიცხული “კავშირის” წევრობიდან.