ონკონეფროლოგიაში განვითარების კურსის პრეზენტაციები


მიმდინარე წლის 1 ივლისს ტარდება უწყვეტი პროფესიული განვითარების კურსი ონკონეფროლოგიაში

მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია: 60

მინიჭებული აქვს 6 უპგ ქულა

მონაწილეთა რეგისტრაცია 15 ივნისიდან 25 ივნისამდე

კურსში მონაწილეობა ფასიანია:
✔️ “საქართველოს დნტ კავშირის” წევრებისთვის – 20 ლარი
✔️ არაწევრებისთვის – 60 ლარი


მონაწილეთა რეგისტრაცია დამთავრდა


პროგრამა:


13-14 September, 2023Joint initiative of Tbilisi State Medical University, Dialysis, Nephrology and Kidney Transplantation Union of Georgia and Georgian Association of Transplantologists

The kidney and solid organ transplantation advancement strategy: roadmap for transition from living donation to cadaveric transplantation

The first joint conference of the South Caucasian countries: Armenia, Georgia, and Azerbaijan
13-14 September 2023
Tbilisi State Medical University Main Hall
33 Vazha Pshavela Ave, Tbilisi, Georgia


13-14 September, 2023Joint initiative of Tbilisi State Medical University, Dialysis, Nephrology and Kidney Transplantation Union of Georgia and Georgian Association of Transplantologists

The kidney and solid organ transplantation advancement strategy: roadmap for transition from living donation to cadaveric transplantation

The first joint conference of the South Caucasian countries: Armenia, Georgia, and Azerbaijan
13-14 September 2023
Tbilisi State Medical University Main Hall
33 Vazha Pshavela Ave, Tbilisi, Georgia